חדר הנצחה במוסד האהבה

ביום הזיכרון ערכו במוסד האהבה חדר הנצחה לזכרם של הנופלים במלחמות ישראל, משפחת משה דאגה להקים עבורו פינה להנצחתו.