מנורה בבית הכנסת בזכרון יעקב

בבית הכנסת בזכרון יעקב שבו מתפללת אישה יקרה חמוטל בן זאב עפרון שעם תהפוכות החיים הפכה להיות חלק ממשפחתנו, נתרמה מנורה ליד ארון הקודש ע"י נאוה אמו לעילוי נשמת שלומי ולעילוי נשמת אביו יחיאל אשר נפטר ממחלה קשה. יהי זכרם ברוך. אמן