רכבת מרכז על שם השמונה

שם תחנת רכבת מרכז ע"ש שמונת הנופלים בחיפה בתחנת רכבת מרכז ישונה השם ע"ש השמונה מוצרף כתבות במוסך.